Title:

Badanie wpływu wybranych cech i parametrów konstrukcyjnych maszyny do obierania cebuli na kształtowanie jej charakterystyk użytkowych

Creator:

Wachowicz, Marcin

Subject and Keywords:

maszynowe obieranie cebuli ; cięcie cebuli ; usuwanie łuski cebuli ; machine onion peeling ; onion cutting ; removing onion skin

Description:

Celem pracy było uzyskanie odpowiedzi na trzy problemy badawcze na drodze badań doświadczalnych opartych na własnej metodyce badań i wykonanych na oryginalnym stanowisku badawczym z wykorzystaniem materiału badawczego w postaci cebuli odmiany BONUS. Jako zmienne niezależne przyjęto: prędkość podawania materiału, głębokość nacięcia łusek, liczbę dysz powietrznych usuwających łuskę, odległość dysz powietrznych od materiału oraz ciśnienie powietrza zasilającego układ usuwania łusek. Zmienne zależne stanowiły: wielkość generowanych strat ilościowych, wydajność i skuteczność funkcjonowania maszyny oraz jednostkowe zużycie energii na realizację procesu obierania cebuli. Istotnym zagadnieniem było określenie wpływu innowacyjnego układu wizualnej kontroli jakości na kształtowanie skuteczności funkcjonowania maszyny i pozostałych zmiennych zależnych. Analiza statystyczna wyników badań pozwoliła na zbudowanie równań funkcji regresji określających zależności pomiędzy zmiennymi zależnymi i niezależnymi. W wyniku testowania hipotezy o wpływie układu wizualnej kontroli jakości na kształtowanie skuteczności funkcjonowania maszyny sformułowano jednoznaczną odpowiedź uzasadniającą sens stosowania takiego rozwiązania

Contributor:

Bochat, Andrzej. Promotor

Publisher:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Place of publication:

Bydgoszcz

Date:

2021

Resource Type:

rozprawa doktorska

Format:

application/pdf

Oryginal identifier:

D 604

Language:

pol ; eng

Relation:

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Rights Holder:

Wachowicz, Marcin

License:

Licencja PBŚ

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Original in:

Biblioteka Główna Politechniki Bydgoskiej

×

Citation

Citation style: