Title:

Analiza wpływu cech konstrukcyjnych zastawy podatnej na efektywność procesu sortowania

Creator:

Wolski, Mirosław

Subject and Keywords:

manipulatory ; zderzenie ; tarcie suche ; MES ; optymalizacja ; manipulator ; collision ; dry friction ; FEA ; optimization

Description:

W pracy przedstawiono optymalizację procesu sortowania ładunków jednostkowych zastawą aktywną o ruchu obrotowym, polegającą na minimalizacji oddziaływań dynamicznych na sortowane obiekty dla założonej wydajności sortowania z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z niezawodności przekierowania i maksymalnej prędkości na początku nowej drogi dalszego transportowania. W rozprawie zaproponowano optymalizację konstrukcji zastawy polegającej na minimalizacji masy i doborze odpowiedniej sztywności jej konstrukcji w warunkach dynamicznych. Informacje zawarte w pracy mogą stanowić dane pomocne dla konstruktorów urządzeń rozdzielnych z zastawą aktywną o ruchu obrotowym i automatyków przy nastawie parametrów eksploatacyjnych

Contributor:

Piątkowski, Tomasz. Promotor

Publisher:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Place of publication:

Bydgoszcz

Date:

2021

Resource Type:

rozprawa doktorska

Format:

application/pdf

Oryginal identifier:

D 602

Language:

pol ; eng

Relation:

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Rights Holder:

Wolski, Mirosław

License:

Licencja PBŚ

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Original in:

Biblioteka Główna Politechniki Bydgoskiej

×

Citation

Citation style: