polski   English  

Statistics

Number of publications: 3207

Readers on-line: 7

Total number of users since Mar 1, 2011: 8907170

Collection

Library

Frequently read publications : Symposiums, Congresses, Conferences

 1. Efektywne zarządzanie ryzykiem szansą na rozwój przedsiębiorstw regionu [3091]
 2. Zmęczenie i mechanika pękania : materiały XXIV Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania [2200]
 3. Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development : VIth International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural Colleges, 17-19 September 2015 Bydgoszcz-Ciechocinek, Poland [2004]
 4. Rola rachunku kosztów w konkurencyjności przedsiębiorstw [1520]
 5. Przyszłość zawodu agenta ubezpieczeniowego jako partnera w działalności operacyjnej przedsiębiorstwa [899]
 6. Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development : VIIth International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural Colleges, 15-17 September 2016 Bydgoszcz-Ciechocinek, Poland [818]
 7. Aspekty obróbkowe skrawania grafitu [783]
 8. Kompetencje agentów ubezpieczeniowych jako determinanta efektywności towarzystw ubezpieczeń na życie w warunkach zmian [714]
 9. Wybrane aspekty z zakresu badań żeliwa ADI [684]
 10. The competency management in insurance sector - opportunities and threats [662]
 11. Komputerowe wspomaganie nauki i techniki CAX : praca zbiorowa. T. 3 / pod red. Tadeusza Mikołajczyka i Roberta Polasika ; [Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy. Wydział Inżynierii Mechanicznej]. [632]
 12. Wykorzystanie taksonomii wrocławskiej do oceny zróżnicowania warunków przyrodniczych i ekonomicznych [584]
 13. Komputerowe wspomaganie nauki i techniki CAX : praca zbiorowa. T. 1 / pod red. Tadeusza Mikołajczyka ; [Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy. Wydział Inżynierii Mechanicznej]. [569]
 14. Utwardzanie powierzchniowe żeliwa sferoidalnego z zastosowaniem skoncentrowanego strumienia ciepła [511]
 15. Charakter przemieszczeń budynków posadowionych na podłożu ekspansywnym na przykładach z Bydgoszczy [467]
 16. Numeryczne wyznaczanie składowych modelowego stanu dwuosiowych naprężeń zmęczeniowych [400]
 17. Biotechnologia : dziś w Akademii Techniczno-Rolniczej, jutro w regionie Kujawsko-Pomorskim : II konferencja, Bydgoszcz, 21 maja 2004 : streszczenia [386]
 18. Technologia GIS w geologii inżynierskiej [365]
 19. Komputerowe wspomaganie nauki i techniki CAX : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Tadeusza Mikołajczyka i Janusza Musiała ; [Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy. Wydział Inżynierii Mechanicznej]. [362]
 20. Corporate Social Responsibility a new tendency or effectiveness determinant [355]
 21. Wpływ usunięcia drzew na zachowanie się konstrukcji budynków posadowionych na iłach [354]
 22. Oznaczanie zawartości oleju napędowego w zanieczyszczonym podłożu, na podstawie pomiaru przenikalności dielektrycznej gruntu metodą reflektometryczną (TDR) [301]
 23. Analiza naprężeń geometrycznych w laserowym złączu spawanym z zastosowaniem lokalnych własności materiałowych [284]
 24. The competency management as a determinant of life insurance companies development [268]
 25. Analiza wytrzymałości i sztywności kości w funkcji jej struktury [261]