polski   English  

Statistics

Number of publications: 3207

Readers on-line: 7

Total number of users since Mar 1, 2011: 8907160

Collection

Library

Frequently read publications : Natural sciences

  1. Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development : VIth International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural Colleges, 17-19 September 2015 Bydgoszcz-Ciechocinek, Poland [2004]
  2. Rola rachunku kosztów w konkurencyjności przedsiębiorstw [1520]
  3. Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development : VIIth International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural Colleges, 15-17 September 2016 Bydgoszcz-Ciechocinek, Poland [818]
  4. Wykorzystanie taksonomii wrocławskiej do oceny zróżnicowania warunków przyrodniczych i ekonomicznych [584]
  5. Biotechnologia : dziś w Akademii Techniczno-Rolniczej, jutro w regionie Kujawsko-Pomorskim : II konferencja, Bydgoszcz, 21 maja 2004 : streszczenia [386]
  6. Biotechnologia : dziś na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym, jutro w regionie kujawsko-pomorskim : VIII konferencja, Bydgoszcz, 28 maja 2010 : streszczenia [176]
  7. Biotechnologia : dziś na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym, jutro w regionie kujawsko-pomorskim : IX konferencja, Bygdoszcz, 3 czerwca 2011 : streszczenia [174]
  8. Fauna miast : zwierzę, człowiek, miasto - wzajemne oddziaływania i zależności : VI ogólnopolska konferencja, 18-19 września 2014 r., Bydgoszcz : abstrakty [115]
  9. Wielkość obszarowa i wielkość ekonomiczna a wyniki działalności gospodarstw indywidualnych [73]
  10. Zasiedlenie ziarna pszenicy przez grzyby rodzaju Fusarium – system ekologiczny na tle innych systemów uprawy [68]