polski   English  

Statistics

Number of publications: 3205

Readers on-line: 3

Total number of users since Mar 1, 2011: 8891146

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Repository UTP

Page1of129 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Badanie satysfakcji klientów na przykładzie rynku usług telefonii komórkowej w Polsce [9840]
 2. Wytłaczarki dwuślimakowe współbieżne w konstytuowaniu mieszanin z tworzyw polimerowych wtórnych [9605]
 3. Integracja sztuki i techniki w architekturze i urbanistyce [5224]
 4. Tranzystorowe falowniki napięcia z szeregowymi obwodami rezonansowymi [4517]
 5. Wpływ czasu przechowywania na niektóre cechy jakości ziarna zbóż [4477]
 6. Postępowanie z pacjentami po uszkodzeniu mózgu [3750]
 7. Organiczne związki siarki jako inicjatory i koinicjatory fotopolimeryzacji rodnikowej [3398]
 8. Połączenie filtrów naturalnych i sztucznych jako najlepsze źródło ochrony przeciwsłonecznej w preparatach kosmetycznych [3321]
 9. Biologiczne i agrotechniczno-użytkowe uwarunkowania uprawy komosy ryżowej (Chenopodium quinoa WILLD.) [3237]
 10. Konstrukcje betonowe i metalowe [3145]
 11. Efektywne zarządzanie ryzykiem szansą na rozwój przedsiębiorstw regionu [3075]
 12. Jakość mięsa świń polskich ras rodzimych i mieszańców wysokoprodukcyjnych oraz jego przydatność do pozyskiwania żywności o właściwościach funkcjonalnych [2857]
 13. Stabilność i właściwości reologiczne wodnych dyspersji ksylenowych roztworów wybranych kopolimerów akrylowych [2749]
 14. Mono- i wielokationowe barwniki polimetinowe jako sensybilizatory w dwu- i trójskładnikowych układach fotoinicjujących polimeryzację wolnorodnikową oraz sondy spektroskopowe [2727]
 15. Budownictwo energooszczędne w Polsce : stan i perspektywy [2699]
 16. Wpływ infrastruktury drogowej na bezpieczeństwo ruchu drogowego [2548]
 17. Wybrane problemy budownictwa [2501]
 18. Wyważanie wirnika wentylatora promieniowego w różnych stanach dynamicznych [2313]
 19. Sposób napędu zaworu rozrządu w silniku o spalaniu wewnętrznym [2251]
 20. Kryteria konstrukcyjne egzoszkieletu palców ręki [2247]
 21. Zmęczenie i mechanika pękania : materiały XXIV Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania [2194]
 22. Analiza wyników uzyskanych na polowych i stacjonarnych próbach wierzchowych klaczy ras szlachetnych [2191]
 23. Badania stabilności wodnych dyspersji polimerów akrylowych z grupami karboksylowymi i amidowymi oraz właściwości otrzymanych błon [2108]
 24. Doskonalenie technologii pozbiorowej obróbki nasion ekologicznych na przykładzie roślin baldaszkowatych [2081]
 25. Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development : VIth International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural Colleges, 17-19 September 2015 Bydgoszcz-Ciechocinek, Poland [1993]